Membership Card

Document
Description
The membership card of Damaso Lorenzo Fong for the Casino Chung Wah Association in Havana.